معرفی

مقدمه:

تاریخ علم در ایران عمری دراز دارد و قدرت دانش طب در این سرزمین به بلندای تاریخ آن است. از تأسیس مدرسه طب جندی‌ شاپور تاکنون 1700 سال می‌گذرد و در این رهگذر دانشمندان و حکیمان ایرانی در زمانهای مختلف ستاره‌های درخشان آسمان دانش بشری بوده‌اند و گستره علمی جهان چندین قرن متمادی متأثر از اندیشمندان ایرانی به خصوص طبیبان بنام روزگار، همچون رازی، ابن سینا، اهوازی، فارابی، بیرونی و جرجانی بوده است.

اکنون دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان قدیمی‌ترین مرکز آموزش عالی نوین کشور و بزرگترین دانشگاه علوم پزشکی، میراث‌دار این تاریخ پر گوهر است.

تاریخچه دانشگاه (در یک نگاه)
پیش از تأسیس مدرسه دارالفنون، برای تحصیل طب در ایران برنامه مدونی وجود نداشت و علاقمندان به این رشته پس از طی مقدمات اولیه علوم در مطب پزشکان معروف به فراگیری قسمت‌های عملی طب می‌پرداختند. درسال 1228هجری شمسی (1849 میلادی )با تأسیس دارالفنون، طب بعنوان یکی از دروس اصلی آموزشی کلاس جداگانه‌ای را به خود اختصاص داد و اولین دوره فارغ‌التحصیلان کلاس طب در سال( 1235) 1856 شروع بکار نمودند. مدرسه طب دارالفنون را شاید بتوان نخستین مدرسه عالی جدید ایران بشمار آورد. در آن زمان دروس رشته طب به سه قسمت مجزا تقسیم می‌شد که شامل طب ایرانی، طب اروپایی و طبیعیات و داروسازی بود. در سال (1297) 1918، برای اولین بار رشته طب از دارالفنون جداشد و بصورت مدرسه مستقلی درآمد و رئیس و محل جداگانه‌ای به آن اختصاص یافت. در همان سال اوّلین بیمارستان زنان ایران رسماً افتتاح شد. مدرسه داروسازی دارالفنون در سال (1301) 1922 و مدرسه دندانسازی در سال (1307) 1928 به عنوان ضمیمه مدرسه عالی طب تأسیس شدند. تا سال (1313) 1934، امور فنی، علمی و اداری موسسات آموزش عالی تحت‌نظر وزارت معارف قرار داشت ولی با ایجاد سیاست تمرکز موسسات آموزش عالی، مجلس شورای ملی اساسنامه تأسیس دانشگاه تهران را تصویب نمود و دولت قطعه زمینی به مساحت 20000 مترمربع را در تهران خریداری کرد و عملاً دانشگاه تهران با شش دانشکده (پزشکی، حقوق و علوم سیاسی، علوم، ادبیات، فنی، معقول و منقول) راه‌اندازی شد و کرسی‌های اصلی دانشکده پزشکی شامل کرسی پزشکی، کرسی داروسازی و کرسی دندانپزشکی معین گردید. در زمان تأسیس دانشگاه هیچ‌یک از دانشکده‌های فوق در محلهای اصلی خود نبودند. دانشکده پزشکی که نخستین دانشکده دانشگاه از نظر انتقال به محل اصلی دانشگاه محسوب می‌شود سه سال بعد در سال (1316) 1937 به محل دانشگاه انتقال یافت. نخستین بخش دانشگاه تهران که ساخته شد تالار تشریح بود که در آن زمان دستگاه ابن‌سینا نامیده می‌شد. بنابراین شروع ساختمان دانشکده طب، در واقع شروع بنای دانشگاه تهران است. سایر بخش‌های دانشکده‌های پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی نیز در این زمان البته با کمی تأخیر در دست ساختمان بودند. ساختمان تشریح که در آن زمان دستگاه ابن‌سینا نام داشت در بهمن ماه سال (1313) 1934 افتتاح گردید بنابراین افتتاح دستگاه ابن‌سینای دانشکده پزشکی در واقع افتتاح دانشگاه تهران است. در سال (1328) 1939 به بعد دوره دکتری در شعب داروسازی و دندانسازی دانشکده پزشکی دائر گردید و در سال بعد تمامی بیمارستانهای آن زمان تهران به دانشکده پزشکی ضمیمه شدند. این دو دانشکده سالها وابسته به دانشکده پزشکی بودند و سرانجام در سال (1335) 1956 از نظر آموزشی بصورت دانشکده‌های مستقل درآمدند.
در سال (1365)1986، بدنبال تصویب قانون تأسیس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجلس شورای اسلامی، آموزش رشته پزشکی و رشته‌های وابسته به آن که تا آن زمان به عهده وزارت علوم بود به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار گردید و در این راستا، دانشگاه‌های علوم پزشکی ایجاد شدند و دانشگاه علوم پزشکی تهران با منفک شدن تعدادی از دانشکده‌های حرف پزشکی و رشته‌های وابسته به آن از دانشگاه تهران فعالیت خود را بصورت مستقل ادامه داد. پس از ادغام سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان در دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال 1993 (1372)، وظیفه ارائه خدمات بهداشتی ـ درمانی و نظارت بر امر درمان برعهده دانشگاههای علوم پزشکی گذاشته شد و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی تهران به شکل امروزی به فعالیت خود ادامه داد.

محیط دانشگاه
مکانی که 70 سال قبل تالار تشریح و تالار ابن‌سینا بعنوان اولین بخش از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در آن بنا شد، زمینی بود به مساحت 20000 مترمربع که در شمالی‌ترین نقطه شهر تهران قرار داشت. با گذر ایام و گسترش پایتخت، محل استقرار دانشگاه در مرکز شهر تهران قرار گرفت و به نقطه عطفی برای فعالیتهای علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی این شهر بزرگ و پرجمعیت تبدیل گردید.
” پردیس مرکزی “ دانشگاه علوم پزشکی تهران محل استقرار بخش عمده‌ای از دانشگاه از جمله دانشکده‌های پزشکی و حرف وابسته می‌باشد. آنچه که امروزه در پردیس مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار دارد مجموعه‌ای از قدیمی‌ترین دانشکده‌های پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و بهداشت کشور است. از سال 1389 نیز امکانات و فضای پردیس همت نیز به محیط دانشگاه اضافه گردید.
” کوی دانشگاه “ مجموعه اصلی خوابگاه‌های دانشجویی است که در فاصله‌ای نه چندان دور از پردیس مرکزی و در منطقه‌ای مشجر و باصفا ساخته شده که هم‌اکنون هم آثاری از مناظر طبیعی زیبا در آن مکان وجود دارد. علاوه بر کوی دانشگاه، مجتمع‌های مسکونی دیگری نیز بصورت پراکنده در شهر تهران وجود دارند که محل اسکان برخی از دانشجویان می‌باشند.
بیمارستانهای وابسته به دانشگاه نیز که از مهمترین مراکز آموزشی ـ درمانی سطح کشور هستند در سطح شهر تهران بخصوص در مناطق مرکزی و پرجمعیت شهر قرار گرفته‌اند.
ایستگاه‌های تحقیقاتی وابسته به دانشگاه که از وجوه تمایز مهم این دانشگاه با سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور است در 11 استان کشور قرار گرفته‌اند که وظیفه ارائه دوره‌های آموزشی و انجام امور تحقیقاتی و بررسی مسائل بهداشتی ـ درمانی استان مربوطه را برعهده دارند.
 

 
اهداف

1-ارائه خدمات آموزشی در محدوده‌ی علوم تندرستی به منظور تأمین نیازهای جامعه، با تأکید بر دوره‌های تخصّصی، فوق تخصّصی و PhD برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و سایر مراکز سلامتی و تحقیقاتی در زمینه هیئت علمی و نیروی متخصّص و محقّق.
2-تولید علم و فناوری در حیطة سلامتی از طریق انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای برای:
•حلّ مشکلات سلامتی در سطح ملّی و منطقه‌ بهداشتی تحت پوشش
•دستیابی به فنّاوری در زمینه تولید فرآورده‌ها و محصولات پزشکی، دارویی و غذایی استراتژیک، برای تأمین نیازهای داخلی و صادرات
•طراحی و توسعه نرم‌افزارهای جدید و روش‌های آموزشی متناسب با نیازهای جامعه
•فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای مشارکت و همکاری با سازمانها، مؤسّسات و دانشگاه‌های دیگر به منظور شناسایی و رفع نیازهای متقابل و ارائة خدمات علمی و تخصّصی به آنها
•توسعه مدل‌ها و روش‌های مناسب ساختاری و مدیریتی در نظام سلامت ملّی
•مشارکت در انتشار منابع معتبر علمی و سهیم‌شدن در تولید علم در سطح ملّی و بین‌المللی
3-ارائه خدمات سلامتی:
•در تمامی سطوح (اوّل، دوّم، سوّم و چهارم) به جامعه تحت پوشش
•در زمینه‌ی فوق تخصّصی بیمارستانی به تمامی جامعه ایران
•ارائه آن دسته از خدمات سلامتی مورد نیاز جامعه که منطبق با سیاستهای جامع سلامت ملی است و بخش غیردولتی حاضر به سرمایه‌گذاری در مورد آنها نمی‌باشد.
•انجام آن دسته از وظایف نظارت، ارزشیابی و صدور مجوّز و گواهی درزمینه خدمات سلامتی در منطقه تحت پوشش که بعنوان قائم‌مقام وزارت متبوع بر عهده این دانشگاه نهاده شده است.

چشم‌انداز
•ارتقاء جایگاه علمی در عرصة منطقه‌ای و بین‌المللی با کسب قابلیت‌های لازم برای ارائه خدمات عالی آموزشی و درمانی به کشورهای منطقه و متقاضیان خارج از کشور
•افزایش سهم دانشگاه در تولید علوم و تحقیقات و انتشار مقالات علمی در مجلات معتبر دنیا و رفع نیازهای جامعه از مسیر ارائه آموزشهای عمومی و انجام پژوهشهای کاربردی
•دستیابی به فنّاوری لازم برای تولید محصولات و فرآورده‌های مهمّ و تعیین‌کننده برای جامعه
•ارتقاء شاخص‌های سلامتی جمعیت تحت پوشش و نیز افزایش انواع و کیفیت ارائه خدمات درمانی فوق تخصّصی
•حضور مؤثّر و مفید در زمینه ارائه روشهای جدید و طرحهای جامع به منظور حفظ محیط زیست 

بخش ها

آدرس معاونت پژوهشی دانشگاه: بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس سازمان مرکزی دانشگاه طبقه ششم تلفن 88987382- فاکس: 88987381

www.tums.ac.ir/research    ,   Email: resdeputy@tums.ac.ir

مراکز ستادی دانشگاه

بیمارستانها

دانشکده ها

مراکز تحقیقات

پردیس بین الملل

توانمندیها
 • قدیمی‌ترین و برجسته‌ترین مرکز پزشکی در کشور
 • پذیرش برترین‌های کنکور و دانشجویان ممتاز خارج از کشور
 • داشتن بیشترین دانشجو در رشته‌های پزشکی نسبت به سایر مراکز آموزش عالی ایران.
 • داشتن بزرگترین دانشکده‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، توانبخشی، پیراپزشکی، بهداشت، پرستاری و مامایی در ایران
 • بیش از 2100عضو هیأت علمی و بیش از 100 مرکز تحقیقاتی
 • بیش از 19000دانشجو
 • آموزش بیش از 2000 متخصص در بیش از 80 رشته تحصیلات تکمیلی شامل کارشناسی ارشد، دکترا، فلوشیب و رزیدنتی.
 • جذب افراد در سنین مختلف در دوره‌های شبانه ، مجازی و بین الملل
 • حمایت از بیش از 18000 طرح تحقیقاتی از سال 1385 به بعد
موفقیت های پژوهشی
 • کسب رتبه اول در ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور طی سالهای اخیر بصورت توالی و با روند صعودی

 

 • جهت اطلاع از آخرین اخبار موفقیتهای پژوهشی  و دستاوردهای علمی به آدرس های  ذیل مراجعه فرمایید:

http://publicrelations.tums.ac.ir/news/category.asp?categoryID=10 

http://publicrelations.tums.ac.ir/news/category.asp?categoryID=21 http://publicrelations.tums.ac.ir/news/category.asp?categoryID=21

پیام معاونت پژوهش

تشریح برنامه های عملیاتی سال 91 حوزه پژوهش، توسط دکتر فتوحی:

 برنامه های عملیاتی سال 91 حوزه پژوهش در راستای چشم انداز 20 ساله کشور برای سال 1404 که تکلیف دانشگاه در آن روشن شده و در برش 5 ساله آن مشخص شده که دانشگاه تا سال 1395 باید در چه جایگاهی قرار گیرد، تدوین شده است.
برنامه عملیاتی این معاونت با 12 استراتژی کلان طراحی شده که در هر کدام از آنها از 2 تا 20 برنامه عملیاتی مشخص شده است و تعاملات حوزه پژوهشی با دانشگاه در چارچوب این مسئله خواهد بود.
در تلاشیم تا در کنار فعالیت های روزمره و روتین، اهداف و برنامه های کلان این حوزه را نیز به گونه ای مناسب پیش بریم.
بسیج منابع برای امور پژوهشی را از جمله اصلی ترین برنامه هاست: در سال جدید با جدیت بیشتری در پی افزایش حمایت از طرح های پژوهشی هستیم و آمارهای این حوزه در 4 سال گذشته نشان از این مسئله دارد. به گونه ای که در سال 88 با افزایش منابع پژوهشی به تدریج این حمایت ها تا کنون افزایش بیشتری داشته است.
این معاونت در سال 87 در حدود 2.3 میلیارد تومان، در سال 88 نزدیک به 4 میلیارد تومان، سال 89 در حدود 6 میلیارد و در سال 90 نزدیک به 11میلیارد تومان، پروژه پژوهشی پذیرش کرده است، از لحاظ تعداد طرح نیز در سال 1390 با 1810 طرح پژوهشی تقریبا 3 برابر سال 1387 طرح پژوهشی، پذیرش کرده ایم.
توسعه نیروی انسانی از دیگر برنامه ها ست: بحث راه اندازی دیپلم پژوهشی با کمک واحد استعدادهای درخشان در سال 90 رقم خورد و امسال در نظر داریم تا برنامه ریزی مناسبی به منظور طراحی دوره ها و کلاس ها داشته باشیم.
افتتاح آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه در فضایی بالغ بر 5 هزار متر مربع در آینده نزدیک امکان پذیر خواهد شد. کتابخانه مرکزی دانشگاه در فضایی نزدیک به 9 هزار متر مربع، با قریب به هزار صندلی برای مطالعه و کار با کامپیوتر در پردیس همت به زودی به بهره برداری خواهد رسید. همچنین مرکز کارآزمایی های بالینی دانشگاه، افتتاح خواهد شد.
لزوم پیگیری پروژه های کلان دانشگاه، همچون پارک فناوری بوعلی سینا، از اولویتهاست. دانشگاه توانست در سال 1390 مجوز تاسیس پارک فناوری بوعلی سینا را که تنها پارک فناوری وزارت بهداشت محسوب می شود، اخذ نماید. این پروژه کلان و چند ساله بوده و بخشی از توسعه آن، امسال پیش خواهد رفت.
امیدواریم در طول سال با نام گذاری هفته های مختلف به صورت متمرکز در زمان های مختلف به حوزه های تخصصی در دانشگاه بپردازیم. به عنوان مثال برنامه ریزی برای برگزاری هفته علم سنجی، هفته آزمایشگاه ها و نقش آنهادر توسعه دانشگاه، هفته ارتباط با صنعت و چندین برنامه دیگر آغاز شده است.
همچنین امیدواریم بتوانیم امسال، همزمان با مجمع عمومی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه، هفته پژوهش های دانشجویی را نیز در دانشگاه برگزار کنیم.